Fonduri Europene Agricultura

6.3 Ferme mici

Informatii obinere Fonduri Europene, in linii mari

1. Valoarea sprijinului
Valoare fondurilor nerambursabile este de 15.000 de euro, 100% nerambursabile.
Sprijinul se acordă în 2 tranşe:
– 75% din valoare la semnarea Deciziei de Finanțare;
– 25% din valoare se va acorda cu condiția IMPLEMENTĂRII CORECTE a Planului de Afaceri fără a depăși 3/5 ani de la semnarea Deciziei de Finanțare

2. Cine poate beneficia
Pentru aceasta masura poate aplica persoană juridică română, microîntreprindere sau întreprindere mică a cărei administrator să aibă învăţământul minim de 8 ani (clase);
Acesta trebuie sa detina o exploatatie cu o dimensiune economică cuprinsă între 8.000 – 11.999 € S.O.
Exploatatia este înregistrată de solicitant cu cel putin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului in APIA/ANSVSA + RA, indiferent daca pe persoana fizică sau juridică.

3. Conditii ce trebuie indeplinite pentru finalizarea implementarii
– comercializarea productiei proprii in valoare de 2250 euro in termen de maxim 3 ani de la obtinerea primei transe de sprijin
– realizarea investitiei propuse in planul de afaceri (amenajarea platformei pt gunoiul de grajd daca este cazul)
– pastrare a minim aceleasi dimensiuni a fermei ( SO ) pana la sfarsitul perioadei de implementare si monitorizare.

In plus:
– Domiciliului solicitantului trebuie sa fie în UAT‐ul (comuna) în care exploatația este înregistrată
– Locul de muncă (dacă este cazul) în același UAT, zona limitrofă a UAT‐ului sau cel mai apropiat oraş pe harta rutieră.
Aceste condiţii trebuie îndeplinite în maximum 9 luni de la data semnării deciziei de finanţare.

Scroll To Top