Fonduri Europene Agricultura

6.1 Tineri fermieri

Informatii obinere Fonduri Europene, in linii mari

1. Valoarea sprijinului
Valoare fondurilor nerambursabile in prportie de 100% este de:
   50.000 de euro, pentru ferme între 30.000 SO și 50.000 SO
   40.000 de euro, pentru ferme între 12.000 SO și 29.999 SO
Sprijinul se acordă în 2 tranşe:
– 75% din valoare la semnarea Deciziei de Finanțare;
– 25% din valoare se va acorda cu condiția IMPLEMENTĂRII CORECTE a Planului de Afaceri fără a depăși 3/5 ani de la semnarea Deciziei de Finanțare

2. Cine poate beneficia
Tânărul fermier sub 40 de ani, care se instalează ca unic șef al exploatației agricole;
Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung al exploatatiei

Dimensiune economică a exploatației trebuie sa fie cuprinsă între 12.000 – 50.000 S.O.
Exploatatia este înregistrată de solicitant la ONRC având pentru prima dată obiect de activitate în domeniul agricol, cu maximum 24 de luni înaintea depunerii Cererii de Finanțare.

3. Conditii ce trebuie indeplinite pentru finalizarea implementarii
– comercializarea productiei proprii in valoare de minim 6000/7500 euro in termen de maxim 3 ani de la obtinerea primei transe de sprijin
– realizarea investitiei propuse in planul de afaceri (amenajarea platformei pt gunoiul de grajd daca este cazul)
– pastrare a minim aceleasi dimensiuni a fermei ( SO ) si cresterea performantei generale a fermei.

In plus:
– Sediul sicial si domiciliului solicitantului trebuie sa fie în UAT‐ul (comuna) în care exploatația este înregistrată
– Locul de muncă (dacă este cazul) în același UAT, zona limitrofă a UAT‐ului sau cel mai apropiat oraş pe harta rutieră.
Aceste condiţii trebuie îndeplinite în maximum 9 luni de la data semnării deciziei de finanţare.

Scroll To Top